0
قیمت - slider
59000 تومان659000 تومان
سطح آموزش
نوع آموزش
نوع مدرک
محل آموزش
+ موارد بیشتر
زمان آموزش
faradars

رفتار سازمانی یکی از مهم ترین موضوعات در سازمان است، چرا که اساساً سازمان مجموعه و ترکیبی از عوامل انسانی است و بنابراین درک و فهم بیشتر ابعاد پیچیده انسانی می تواند به مدیریت اثربخش تر سازمان کمک شایان توجهی نماید. چیزی حدود یکصد سال تحقیق و پژوهش میان رشته ای در زمینه رفتار سازمانی، آن را در چنان مقام رفیعی قرار داده است که گفته می شود مدیرانی که رفتار سازمانی نمی دانند وارد سازمان نشوند!

این فرادرس مبتنی بر کتاب ارزشمند رفتار سازمانی رابینز، رفتار سازمانی را در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی مورد توجه قرار داده و تلاش شده است نکات کلیدی و ضروری این کتاب به طور خلاصه و در عین حال جامع خدمت مخاطبین گرامی ارائه گردد.

فرادرس حاضر به ویژه برای دانشجویان گرایش های مختلف مدیریت و سایر رشته هایی که درسی تحت عنوان رفتار سازمانی دارند، می تواند مفید باشد. علاوه بر این، با توجه به ویژگی های خاص آن (یعنی بیان نکات کلیدی و ضروری به شکل خلاصه و در عین جامع) می تواند برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مدیریت نیز مفید باشد. علاوه بر این، مدرسان و پژوهشگران رفتار سازمانی و همچنین مدیران و رهبران سازمانی نیز می توانند مخاطب این فرادرس باشند.

سرفصل‌ها
 • درس یکم: رفتار سازمانی چیست؟
  • وظایف مدیران
  • نقش مدیر
  • مهارت های مدیران
  • مدیران اثربخش و مدیران موفق
  • مروری بر وظایف مدیران
  • مروری بر وظیفه مدیر
  • ورود به رفتار سازمانی
  • جایگزین کردن دیدگاه شهودی با تحقیق سیستماتیک
  • چالش ها و فرصت های رفتار سازمانی
  • نقش سایر رشته های علمی در رفتار سازمانی
  • در رفتار سازمانی اصول فراگیر وجود ندارد.
  • ارائه الگویی از رفتار سازمانی
  • الگوی اقتضایی
 • درس دوم: واکنش در برابر تفاوت فرهنگ ها در جهان
  • ناهمگونی نیروی کار
  • دهکده جهانی
  • رویارویی با مسائل بین المللی
  • یکسونگری آمریکایی ها
  • خارجی ها در آمریکا
  • آیا فرهنگ های ملی همگرا می شوند؟
  • درک فرهنگ ملی یک کشور
   • چارچوب کلاکهان و استرادبک
   • رفتار در فرهنگ ها - دستاوردهای هاف استد
  • واقعیت ضربه فرهنگی
  • تغییر در نیروی کار
  • مبدأ جنبش نیروی کار ناهمگون
  • مراحل تکامل
  • مدیریت در سازمان نیروی کار ناهمگون
 • درس سوم: مبانی رفتار فردی
  • ویژگی های زندگی نامه ای
  • توانایی
  • شخصیت
  • یادگیری
 • درس چهارم: ادراک و تصمیم
  • ادراک و اهمیت آن
  • عواملی که بر ادراک تأثیر می گذارند
  • ادراک و قضاوت
  • رابطه بین ادراک و تصمیم گیری فردی
  • الگوی بهینه تصمیم گیری فردی
  • الگوهای مختلف تصمیم گیری
  • مسائل نوین در تصمیم گیری
 • درس پنجم: ارزش ها، نگرش ها و رضایت شغلی
  • ارزش ها
  • اهمیت ارزش ها
  • منابع سیستم های ارزشی
  • انواع ارزش
  • ویژگی رهبران امیدوار
  • ارزش، وفاداری و رفتار اخلاقی
  • نگرش ها
  • منابع نگرش
  • انواع نگرش
  • نگرش و ثبات رویه در رفتار
  • ناهمسازی شناختی
  • رابطه بین نگرش و رفتار
  • نگرش نیروی کار ناهمگون
  • رضایت شغلی
  • عوامل تعیین کننده رضایت شغلی
  • اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان
  • شیوه ابراز نارضایتی
 • درس ششم: مفاهیم اصلی انگیزش
  • انگیزش چیست؟
  • نظریه سلسله مراتب نیازها
  • نظریه X و Y
  • نظریه بهداشت انگیزش
  • نظریه ای آر جی
  • نظریه نیازهای سه گانه مک کللند
  • نظریه ارزشیابی شناخت
  • نظریه تعیین هدف
  • توسعه نظریه تقویت رفتار
  • نظریه برابری
  • نظریه انتظار
  • نباید توانایی و فرصت را نادیده انگاشت.
  • ترکیب نظریه های نوین انگیزش
  • انگیزش و فرهنگ ملی
 • درس هفتم: انگیزش از مفاهیم تا کاربردها
  • مدیریت مبتنی بر هدف
  • مدیریت مبتنی بر هدف چیست؟
  • رابطه مدیریت مبتنی بر هدف و نظریه تعیین هدف
  • مدیریت مبتنی بر هدف در مرحله عمل
  • تعدیل در رفتار
  • مشارکت کارکنان
  • برنامه هایی در رابطه با پرداخت متغیر
  • برنامه های پرداخت بر اساس مهارت
  • مزایای انعطاف پذیر
  • ارزش مقایسه ای
  • مسائل ویژه در انگیزش
 • درس هشتم: مبانی رفتار گروهی
  • تعریف گروه و طبقه بندی آن
  • مراحل تکامل گروه
  • الگوی پنج مرحله ای
  • الگوی تعادل زمان
  • جامعه سنجی: تجزیه و تحلیل روابط دون گروه
  • توجه رفتار گروه
  • شرایط که از خارج بر گروه تحمیل می شود
  • منابع مبتنی بر اعضای گروه
  • ساختار گروه
  • فرایندهای گروه
  • کارهای گروه
  • تصمیم گیری گروه
  • همرنگ جماعت شدن و خارج شدن از گروه
  • روش های تصمیم گیری گروه
  • عوامل تعیین کننده انسجام گروه
  • اثرات انسجام بر بهره وری گروه
 • درس نهم: درک تیم
  • چرا تیم شهرت یافته است؟
  • تفاوت تیم و گروه
  • انواع تیم
  • رابطه مفاهیم تیم ها و گروه: خلق تیم هایی با عملکرد عالی
  • تبدیل اعضا به عضو تیم
  • مسائل نوین در اداره تیم
 • درس دهم: ارتباطات
  • نقش ارتباطات
  • فرایند ارتباطات
  • یک الگوی ارتباطی
  • تحریف پیام
  • اضطراب در ارتباطات
  • مبانی ارتباطات
   • جهت جریان ارتباطات
   • شبکه های رسمی و غیر رسمی
   • ارتباطات غیر گفتاری
   • انتخاب کانال ارتباطی
   • موانع ارتباطات اثربخش
  • ارتباطات اثربخش در شرکت های پیشرو
  • مسائل نوین در ارتباطات
   • موانع ارتباطی بین زن و مرد
   • مصلحت اندیشی در ارتباطات
   • فرهنگ های گوناگون و ارتباطات
   • الکترونیک و ارتباطات
 • درس یازدهم: رهبری
  • رهبری چیست؟
  • تئوری های رهبری
  • تئوری های شخصیتی و رهبری
  • تئوری های رفتاری رهبری
   • تحقیقات دانشگاه اهایو
   • تحقیقات دانشگاه میشیگان
   • شبکه مدیریت
   • تحقیقات اسکاندیناوی
   • خلاصه ای از تئوری های رفتاری
   • تئوری موقعیتی هرسی و بلانچار
  • تئوری های اقتضایی
   • الگوی فیدلر
   • تئوری مبتنی بر تبادل رهبر با اعضا
   • تئوری مسیر - هدف
   • الگوی رهبری مشارکتی
  • وجه مشترک تئوری های رهبری
  • آخرین دیدگاه ها پیرامون رهبری
   • تئوری استنادی رهبری
   • تئوری رهبری فرهمند
   • رهبری عملکردگرا و رهبری ایجاد کننده تحول
   • رهبری اصیل
  • مسأله نوین رهبری
   • آیا رهبری مردان با زنان متفاوت است؟
   • تفویض اختیارات و مسئولیت ها
   • فرهنگ ملی به عنوان متغیر اقتضایی
   • آیا رهبری مبنای ارثی دارد؟
 • درس دوازدهم: قدرت و سیاست
  • تعریف قدرت
  • مقایسه رهبری با قدرت
  • پایگاه های قدرت
  • وابستگی کلید درک قدرت
  • روش های اعمال قدرت
  • قدرت در گروه: ائتلاف سیاست (قدرت در عمل)
  • تعریف رفتار سیاسی
  • واقعیت سیاسی
  • عواملی که در رفتار سیاسی نقش دارند
  • از مفاهیم تا کاربردها: سیاست بازی
 • درس سیزدهم: تعارض، مذاکره و رفتار بین گروهی
  • ارائه تعریفی از تعارض
  • سیر تکاملی اندیشه تعارض
  • تعارض سازنده و ویرانگر
  • فرایند تعارض
  • مذاکره یا چانه زدن
  • استراتژی مذاکره
  • فرایند مذاکره
  • مسائلی که در فرایند مذاکره مطرح است
  • روابط بین گروه ها
  • روش های مدیریت بر روابط بین گروهی
 • درس چهاردهم: مبانی ساختار سازمانی
  • ساختار سازمانی چیست؟
  • تقسیم کار
  • گروه بندی کار
  • زنجیره فرماندهی
  • حوزه کنترل
  • تمرکز و عدم تمرکز
  • رسمیت
  • ساختارهای متداول سازمانی
   • ساختار ساده
   • بوروکراسی
   • ساختار ماتریسی
  • ساختارهای جدید سازمانی
   • ساختار تیمی
   • ساختار مجازی
   • ساختار بدون مرز
   • ساختار زن سالار
  • چرا ساختارهای سازمانی متفاوت اند؟
 • درس پانزدهم: تکنولوژی طراحی شغلی و تنش کاری
  • تکنولوژی در سازمان
  • فرایند بهبود مستمر
  • مهندسی مجدد کار
  • سیستم تولید انعطاف پذیر
  • منسوخ شدن مهارت ها
  • طراحی شغلی
  • تئوری ویژگی های شغلی
  • طراحی مجدد شغلی
  • توسعه شغل
  • انواع مختلف برنامه های کاری
  • تنش کاری
  • تنش یا فشار کاری چیست؟
  • تنش و نتیجه های حاصل از آن
  • منابع بالقوه تنش زا
  • تفاوت های فردی
  • نتایج حاصل از (نشانه های تنش)
  • مدیریت تنش
 • درس شانزدهم: منابع انسانی: سیاست ها و رویه ها
  • شیوه های گزینش کارکنان
  • شیوه های گزینش کارکنان
  • برنامه های آموزش و پرورش کارکنان
  • شیوه های آموزش
  • ارزیابی عملکرد
  • هدف از ارزیابی عملکرد
  • ارزیابی عملکرد و انگیزش
  • چه چیزی را ارزیابی می کنند
  • چه کسی باید ارزیابی را انجام دهد؟
  • شیوه های ارزیابی عملکرد
  • مسائل بالقوه
  • راه حل
  • بازخورد نتیجه عملکرد کارکنان
  • ارزیابی عملکرد تیم
  • سیستم پاداش
  • اتحادیه های کارگری
  • مدیریت منابع انسانی در سطح جهانی
 • درس هفدهم: فرهنگ سازمانی
  • فرهنگ سازمانی چیست؟
  • تعریف فرهنگ سازمانی
  • انواع فرهنگ ها
  • فرهنگ یک واژه توصیفی است
  • تفاوت فرهنگ های قوی با ضعیف
  • فرهنگ و رسمیت
  • فرهنگ سازمانی و فرهنگ ملی
  • فرهنگ چه می کند؟
  • فرهنگ به عنوان یک قلم بدهی
  • ایجاد و حفظ فرهنگ
  • شیوه فراگیری فرهنگ
 • درس هجدهم: تغییر و تحول سازمانی
  • نیروهایی که باعث تغییر می شوند
  • تغییرات برنامه ریزی شده
  • عامل تغییر چه می تواند بکند؟
  • مقاومت در برابر تغییر
  • غلبه بر عوامل تغییر
  • سیاست های تغییر
  • دیدگاه های مدیریت تغییر سازمانی
   • الگوی سه مرحله ای
   • پژوهش عملی
  • مدیران و مسأله های مربوط به تغییر در دهه 1990
   • نوآوری
   • ایجاد سازمان یاد گیرنده
  • بهبود سازمانی
   • ارزش های بهبود سازمانی
   • روش های بهبود سازمانی

فتار سازمانی یا همان Organizational behavior مطالعه رفتار افراد در ساختار سازمانی است، روابط بین افراد و سازمان و خود سازمان.
رفتار سازمانی حداقل به سه دسته تقسیم بندی می شوند.

 • خود افراد در سازمان ها (میکرو)
 • کار گروهی (میزو)
 • رفتار سازمان ها (ماکرو)

چستر برنارد متوجه شد که رفتار افراد در زمانی که در سازمان در حال انجام نقش خود هستند با زمانی که آنها جدا از سازمان کار میکنند کاملا متفاوت است. مطالعات رفتار سازمانی اولویت رفتار افراد در نقس سازمانی را مورد تحقیق قرار میدهند. یکی از اهداف اصلی رفتار سازمانی “احیای مجدد نظریه سازمانی و ایجاد مفهوم بهتر از زندگی سازمانی” است.

 

سرفصلها و کلیات

 • رفتار سازمانی چیست؟
 • ارزش ها، نگرش ها و رضایت شغلی
 • مبانی رفتار گروهی
 • درک تیم
 • ارتباطات
 • تعارض، مذاکره و رفتار بین گروهی
 • مبانی ساختار سازمانی
 • طراحی شغلی و تنش کاری
 • منابع انسانی: سیاست ها و رویه ها
 • فرهنگ سازمانی

رفتار سازمانی یکی از مباحث مهم در حوزه آموزش مدیریت است.

همه‌ ما، زمانی که می‌خواهیم هدفی را پیش ببریم، گروهی جمع‌آوری می‌کنیم و به هرکدام، مسئولیتی را می‌سپاریم. هرکدام از افراد، وظایفی دارند که در ارتباط با یکدیگر و یا مخاطبین، معنا و تعریفی دقیق می‌یابد.
به‌طور حتم، مدیریت این افراد برای رسیدن به نتیجه‌ مطلوب، از اهمیت به سزایی برخوردار است. یک مدیر خوب، باید ویژگی‌ها و توانایی‌های مجموعه‌ خود را شناسایی کرده و به آن به چشم یک سرمایه در ساز‌و‌کار خود نگاه کند که می‌تواند مجموعه را کاملاً موفق و یا کاملاً متضرر کند.
امروزه، به منبع بسیار ارزشمندی از مطالعه بر روی رفتار انسانی دسترسی داریم که گنجینه‌ای است از تأملات و تحقیقات فیلسوف یونانی، افلاطون، تا محققین و دانشمندان امروز.
این گنجینه، علمی را به نام «رفتار سازمانی» یا "Organizational Behavior" ایجاد کرده است که به مطالعه‌ تأثیر افراد در سازمان می‌پردازد و حضور منابع انسانی را منطقی، بهینه و هدف‌دار می‌کند.

***نکته: پروژه‌ها و تمرین‌های این دوره به زبان انگلیسی هستند لذا آشنایی مقدماتی با مهارت خواندن در زبان انگلیسی به منظور انجام بهتر پروژه‌ها الزامی است.

فیلترها

قیمت - slider
59000 تومان659000 تومان
سطح آموزش
نوع آموزش
نوع مدرک
محل آموزش
+ موارد بیشتر
زمان آموزش