0
موضوعات
قیمت - slider
1000000 تومان1000000 تومان
سطح آموزش
نوع آموزش
نوع مدرک
محل آموزش
+ موارد بیشتر
زمان آموزش

دوره مدیریت محصول آکادمی تحلیل کسب و کار

در دوره مدیریت محصول براساس ProdBOK،‌ سعی می کنیم به صورت سیستماتیک و فرآیند محور،‌ مباحث مدیریت محصول را از فرآیند ایده و آنچه که در ذهن شکل می گیرد تا مراحل راه اندازی محصول،‌ توسعه و در نهایت بازنشستگی آن تشریح نماییم.

دوره مدیریت محصول،‌ یک دورۀ کاربردی و پرمخاطب برای همۀ افرادی است که در سازمان ها پیرامون محصول فعالیت می کنند. در دنیا کتاب ها و استانداردهای نسبتاً زیادی پیرامون مدیریت محصول تدوین شده است،‌ اما مزیت ProdBOK آن است که علیرغم سادگی و جمع جور بودن آن،‌ یک دید فرآیندی را برای مخاطبان آن به ارمغان می آورد.

اگر می خواهید فرآیند های مدیریت محصول را شناسایی کنید و بر بینش سیستماتیک خود در دنیای فروش و بازاریابی،‌ بیفزایید این دوره به شما پیشنهاد می شود.

تیموتی برای شما دوره‌های مختلف را در قسمت آموزش مدیریت محصول بررسی و مقایسه کرده است. با مراجعه به این قسمت و مشاهده مقایسه و بررسی‌های مختلف می‌توانید دوره موردنظر خود را انتخاب نمایید.

فیلترها

موضوعات
قیمت - slider
1000000 تومان1000000 تومان
سطح آموزش
نوع آموزش
نوع مدرک
محل آموزش
+ موارد بیشتر
زمان آموزش