0
موضوعات
قیمت - slider
-1000 تومان-1000 تومان
سطح آموزش
نوع آموزش
نوع مدرک
محل آموزش
+ موارد بیشتر
زمان آموزش

دوره آموزش کارگردانی آموزشگاه هنر و سینما شامل 2 دوره با کلاس ها و اساتید مجزا است. تمام تلاش ما در هنر و سینما این است که تنوع در آموزش را برای هنرجویان بوجود آوریم تا نسبت به نیاز خود اقدام به ثبت نام نمایند.

 

  • آشنایی با کلیه اصطلاحات رایج سینما
  • آشنایی با کلیه نماها کاربرد لنزها در تصویر
  • آشنایی با دکوپاژفیلم
  • شناخت انواع فیلم و ژانرها
  • چگونگی هماهنگ شدن بازیگر با دوربین
  • آشنایی با حرکات دوربین و حرکات بازیگر
  • آموزش و آشنایی با میزانسن وکارگردانی هنری
  • چگونگی جاگیری مقابل دوربین و آشنایی با میزانسن
  • آشنایی با کستینگ در سینما و…

فیلترها

موضوعات
قیمت - slider
-1000 تومان-1000 تومان
سطح آموزش
نوع آموزش
نوع مدرک
محل آموزش
+ موارد بیشتر
زمان آموزش