0
موضوعات
قیمت - slider
2560000 تومان2560000 تومان
سطح آموزش
نوع آموزش
نوع مدرک
محل آموزش
+ موارد بیشتر
زمان آموزش

در خصوص مدیریت پروژه های کوچک، متوسط و بزرگ در فضای کار های صنعتی و عمرانی، بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد و کارشناسان و مدیران این حوزه قابلیت ایفای نقش کلیدی در تیم پروژه را دارند و این امر تا نیل به جایگاه قائم مقام مدیر پروژه به راحتی قابل حصول می باشد.
راهکار ایفای نقش کلیدی در پروژه، به دست گرفتن نبض اطلاعات و تبیین مسیر اجرایی پروژه می باشد و این امر محقق نمی گردد مگر با برنامه ریزی و کنترل منسجم، حرفه ای و جامع پروژه. بدون شک انجام چنین کاری بدون بهره گیری از نرم افزارهای مرتبط، دور از ذهن می باشد…

فیلترها

موضوعات
قیمت - slider
2560000 تومان2560000 تومان
سطح آموزش
نوع آموزش
نوع مدرک
محل آموزش
+ موارد بیشتر
زمان آموزش