0
موضوعات
قیمت - slider
839000 تومان839000 تومان
سطح آموزش
نوع آموزش
نوع مدرک
محل آموزش
+ موارد بیشتر
زمان آموزش

امروزه به‌ندرت حوزه‌ا‌ی از برنامه‌نویسی‌ را مشاهده می‌کنید که پایتون در آن حرف اول و آخر را نزند! ازاین‌رو تعداد برنامه‌نویس‌های پایتون به‌سرعت در حال افزایش است. دوره‌‌ی آموزش برنامه‌نویسی پایتون و تفکر شی‌گرا، با هدف ایجاد دید گسترده و عمیق نسبت به مفاهیم برنامه‌نویسی و شی‌گرایی طراحی شده است. این دوره، تمام مفاهیم برنامه‌نویسی پایتون پیشرفته را در قالب درس‌نامه‌ها، تمرین‌ها و پروژه‌های متعدد به شما آموزش داده و پایتون را به یکی از نقاط قوت شما تبدیل می‌کند.

فیلترها

موضوعات
قیمت - slider
839000 تومان839000 تومان
سطح آموزش
نوع آموزش
نوع مدرک
محل آموزش
+ موارد بیشتر
زمان آموزش