0
موضوعات
قیمت - slider
14155000 تومان14155000 تومان
سطح آموزش
نوع آموزش
نوع مدرک
محل آموزش
+ موارد بیشتر
زمان آموزش

اگر شما در سال ۲۰۲۳ هنوز با نحوه خلق و محو پول در نظام بانکی و اهمیت شاخص‌های اقتصادی آشنایی ندارید، هر روز فرصت‌ها و شانس‌های جدیدی را در بازار فارکس از دست می‌دهید.

از مهم‌ترین اهداف سیاست‌گذاری پولی، ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. از آنجا که دستیابی به اهداف نهایی به‌طور مستقیم برای سیاست‌گذاران ممکن نیست، لذا معرفی اهداف میانی و ابزارهای مناسب ضروریست.

در سیاست‌گذاری پولی کنترل نرخ بهره و عرضه پول و نقدینگی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شناسایی و ارزیابی روندهای اقتصادی، تحلیل فعالیت‌های اقتصادی آینده، ارزیابی تاثیر سیاست‌های دولت، مقایسه عملکردی اقتصادی بین کشورها، شناسایی ریسک‌های بالقوه و جهت‌گیری تصمیمات سرمایه‌گذاری از جمله اهداف مهم بخش تحلیل شاخص‌های اقتصادی دوره جامع تحلیل بنیادی فارکس می‌باشند.

در این دوره آموزشی سعی داریم نحوه ساز و کار نظام بانکی و تعامل در بازار بین بانکی و نحوه خلق و محو پول را شرح داده تا دانشجویان به درک بالاتری در تحلیل اخبار و وقایع روز برسند.

فیلترها

موضوعات
قیمت - slider
14155000 تومان14155000 تومان
سطح آموزش
نوع آموزش
نوع مدرک
محل آموزش
+ موارد بیشتر
زمان آموزش