0
موضوعات
قیمت - slider
-1000 تومان-1000 تومان
سطح آموزش
نوع آموزش
نوع مدرک
محل آموزش
+ موارد بیشتر
زمان آموزش

بیزینس کوچ حرفه‌ای کسب و کار ، مشاور شماری از غول های اقتصادی کشور ، موسس انجمن کوچینگ ایران گستر و مدرس دوره‌های کوچینگ، فروش، بازاریابی، مدیریت، رهبری کسب و کار، سیستم سازی و تیم ورک.
نویسنده و مولف کتابهای صفر تا صد کوچینگ، پاشنه آشیل، کسب و کار و الفبای کوچینگ و مدرس برگزیده دوره‌های مدرسه عالی کسب و کار ماهان در سال 1397
کارآفرین و صاحب 6 کسب و کار موفق

فیلترها

موضوعات
قیمت - slider
-1000 تومان-1000 تومان
سطح آموزش
نوع آموزش
نوع مدرک
محل آموزش
+ موارد بیشتر
زمان آموزش