0
موضوعات
قیمت - slider
459000 تومان459000 تومان
سطح آموزش
نوع آموزش
نوع مدرک
محل آموزش
+ موارد بیشتر
زمان آموزش

کاربرد آموزش صفر تا صد اکسل

این روزها داشتن یک منبع آموزشی جامع و پیوسته، تبدیل به یک دغدغه بزرگ برای علاقه‌مندان به یادگیری اکسل شده است. گروه آموزشی اکسل‌لرن، در این راستا با تولید یک بسته آموزشی با عنوان صفر تا صد اکسل اقدام به آموزش کامل اکسل نموده است. سرفصل‌های دوره مذکور علاوه بر جامعیت و پیوستگی، با هدف آموزش کاربردی نرم‌افزار اکسل برنامه‌ریزی و تهیه گردیده است.

مزایای بسته آموزش صفر تا صد اکسل

 • دیگر نیاز به کلاس‌های آموزشی نخواهید داشت.
 • این بسته آموزشی همراه با برنامه‌ آموزشی ارائه می‌گردد.
 • زبان ساده و روان آموزش.
 • مثال محور نه صرفا مفاهیم تئوری !
 • آموزش زیر و بم ابزارهای کاربردی اکسل.
 • آموزش ترفندهای طلایی و کلیدهای میانبر اکسل.
 • آموزش توابع کاربردی به همراه فرمول‌نویسی از نوع آرایه‌ای در اکسل!
 • همانند حرفه‌ای‌ها در اکسل فرمت‌نویسی کنید.

محتوای بسته آموزشی صفر تا صد اکسل

 • آموزش صفر تا صد اکسل (گام به گام و مثال محور – ۱۷ ساعت و ۱۹ دقیقه)
 • آموزش ابزار کلیدی کاندیشنال فرمتینگ اکسل (اختصاصی – ۵ ساعت و ۲۲ دقیقه)
 • آموزش فرمت‌‌نویسی سفارشی در اکسل (اختصاصی – ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه)
 • آموزش فرمول‌نویسی آرایه‌ای در اکسل (اختصاصی – ۳ ساعت و ۴۰ دقیقه)
  • فرمول‌نویسی آرایه‌ای جزو مباحث تحلیلی و حرفه‌ای در اکسل محسوب می‌شود. از این رو تا به امروز هیچ مدرسی بصورت اختصاصی در این زمینه ورود نکرده است!
 • رئوس مطالب

  • مقدمه ای و رزومه ای از شرکت مایکروسافت و نرم افزارهای مجموعه آفیس
  • توضیح مهفوم Template (قالب های آماده)
  • منظور از کارپوشه (Workbook) چیست؟
  • منظور از کاربرگ (Worksheet) چیست؟
  • اجزای تشکیل دهنده یک فایل اکسل (Workbook)
   • نوار دسترسی سریع (Quick Access Toolbar)
   • نوار عنوان(Title Bar)
   • نوار کنترل
   • نوار ابزار (Ribbon)
   • جعبه نام(Name Box)
   • نوار فرمول(Formula Bar)
   • صفحه گسترده اکسل(SpreadSheet)
   • نوار وضعیت(Status Bar)
  • معرفی و کاربرد نوار دسترسی سریع (Quick Access Toolbar)
  • حذف و اضافه ابزار به نوار دسترسی سریع (Quick Access Toolbar)
  • نحوه ورود اطلاعات در صفحه گسترده اکسل
   • روش های مختلف ورود اطلاعات در سلول های صفحه گسترده
   • کاربرد کلیدهای Tab و Enter در ورود اطلاعات
   • کاربرد کلیدهای Delete و BackSpace در صفحه گسترده اکسل
  • معرفی و کاربرد یکایک ابزارهای موجود در گروه ابزار Font
  • معرفی و کاربرد یکایک ابزارهای موجود در گروه ابزار Clipboard
   • ابزار Copy همراه با کلیدمیانبر و ترفند کاربردی
   • ابزار Cut همراه با کلیدمیانبر و ترفند کاربردی
   • ابزار Paste همراه با کلیدمیانبر و ترفند کاربردی
   • ابزار Format Painter
  • معرفی و کاربرد یکایک ابزارهای موجود در گروه ابزار Alignment
  • نحوه ذخیره سازی فایل های اکسل (Save , Save As)
  • معرفی فرمت های کاربردی و تفاوت هریک هنگام ذخیره سازی
  • معرفی و کاربرد یکایک ابزارهای موجود در گروه ابزار Styles
   • معرفی و کاربرد ابزار Cell Styles
   • معرفی و کاربرد ابزار Format as Table
   • معرفی و کاربرد ابزار Conditional Formatting
    • تعریف format و کاربرد conditional formatting در اکسل
    • کاربرد آزمون‌های منطقی (TRUE/FALSE) در اکسل
    • آموزش یکایک گزینه‌های Highlight Cells Rules
     • تغییر رنگ سلول‌های بزرگتر از یک عدد مشخص (Greater Than)
     • تغییر رنگ سلول‌های کوچکتر از یک عدد مشخص(Less Than)
     • تغییر رنگ سلول‌های بین دو مقدار مشخص(Between)
     • تغییر رنگ سلول‌های برابر با یک مقدار مشخص (Equat To)
     • تغییر رنگ سلول‌های حاوی یک عبارت مشخص (Text That Contains)
     • تغییر رنگ سلول‌ها براساس تاریخ میلادی (A Date Occurring)
     • تغییر رنگ سلول‌های تکراری و غیر تکراری در اکسل (Duplicate Values)
    • آموزش یکایک گزینه‌های Top/Bottom Rules
     • متمایز کردن تعدادی از بیشترین مقادیر سلول‌ها (Top 10 Items)
     • متمایز کردن درصدی از بیشترین مقادیر سلول‌ها (Top 10%)
     • متمایز کردن تعدادی از کمترین مقادیر سلول‌ها (Bottom 10 Items)
     • متمایز کردن درصدی از کمترین مقادیر سلول‌ها (Bottom 10%)
     • متمایز کردن سلول‌های بیشتر از میانگین محدوده (Above Average)
     • متمایز کردن سلول‌های کمتر از میانگین محدوده (Below Average)
  • معرفی و کاربرد یکایک فرمت های موجود در گروه ابزار  Number
   • تعریف و کاربرد فرمت General
   • تعریف و کاربرد فرمت Number
   • تعریف و کاربرد فرمت Currency
   • تعریف و کاربرد فرمت Accounting
   • تعریف و کاربرد فرمت Short Date
   • تعریف و کاربرد فرمت Long Date
   • تعریف و کاربرد فرمت Time
   • تعریف و کاربرد فرمت Percentage
   • تعریف و کاربرد فرمت Fraction
   • تعریف و کاربرد فرمت Scientific
    • ترفند ایجاد تعداد صفر
   • تعریف و کاربرد فرمت Text
    • ترفند ایجاد محتوای Text
  • معرفی و کاربرد یکایک ابزارهای موجود در گروه ابزار  Cells
   • ابزار Insert همراه با کلیدهای میانبر و ترفند طلایی
   • ابزار Delete همراه با کلیدهای میانبر و ترفند
   • ابزار Format همراه با نکات کلیدی و طلایی
    • کاربرد Row Height
    • کاربرد AutoFit Row Height
    • کاربرد Column Width
    • کاربرد AutoFit Column Width
    • کاربرد Default Width
    • کاربرد Hide & Unhide
    • کاربرد Rename Sheet
    • کاربرد Move or Copy Sheet
    • کاربرد Tab Color
  • معرفی و کاربرد یکایک ابزارهای کاربردی گروه ابزار  Editing
   • ابزار Find
   • ابزار Replace
   • ابزار Sort
   • ابزار Clear
   • ابزار Fill
  • تعریف و کاربرد ابزار Table
   • مزایای استفاده از جدول (Table)
   • معرفی و کاربرد ابزار Filter و Slicer
    • بررسی شروط مرتبط با اعداد Number Filters
    • بررسی شروط مرتبط با متون Text Filters
   • معرفی و کاربرد ابزار Remove Duplicates
  • معرفی و کاربرد ابزار گزارشگیری Pivot Table
  • معرفی و کاربرد یکایک ابزارهای موجود در گروه ابزار Illustrations
   • معرفی و کاربرد ابزار Pictures
   • معرفی و کاربرد ابزار Online Pictures
   • معرفی و کاربرد ابزار Shapes
   • معرفی و کاربرد ابزار Icons در اکسل ۲۰۱۹
   • معرفی و کاربرد ابزار ۳D Models در اکسل ۲۰۱۹
   • معرفی و کاربرد ابزار SmartArt
   • معرفی و کاربرد ابزار ScreenShot
  • معرفی و کاربرد یکایک ابزارهای موجود در گروه ابزار Arrange
   • کاربرد گزینه Bring Forward
   • کاربرد گزینه Send Backward
   • کاربرد گزینه Selection Pane
   • کاربرد گزینه Align
   • کاربرد گزینه Group
   • کاربرد گزینه Rotate
  • ترسیم و تحلیل نمودار (Chart)
   • معرفی و کاربرد انواع چارت ها
    • معرفی و کاربرد نمودار ستونی
    • معرفی و کاربرد نمودار میله ای
    • معرفی و کاربرد نمودار دایره ای
    • معرفی و کاربرد نمودار خطی
   • ترسیم نمودار ستونی همراه با تحلیل و روش کتابی
  • معرفی و کاربرد ابزار کاربردی Hyperlink (ایجاد ارتباط در اکسل)
   • معرفی انواع ارتباطات در Hyperlink و کلیدمیانبر
  • معرفی و کاربرد ابزار کاربرد پیوت تیبل (Pivot Table)
   • پیوت تیبل(Pivot Table) و کاربرد آن در اکسل
   • تنظیمات کاربردی پیوت تیبل(Pivot Table)
   • نکات کلیدی و طلایی
   • معرفی و کاربرد ابزار کاربردی Text To Columns
    • همراه با چندین مثال کاربردی
  • معرفی و کاربرد ابزار کاربردی Data Validation (صحت سنجی ورود اطلاعات)
   • کاربرد استایل Stop چیست؟
   • کاربرد استایل از نوع Warning چیست؟
   • کاربرد استایل Information چیست؟
   • همراه با چندین مثال کاربرد
  • معرفی و کاربرد ابزار Freez (ثابت کردن)
   • ثابت کردن اولین سطر در اکسل
   • ثابت کردن اولین ستون در اکسل
   • ثابت کردن تعداد سطر و ستون دلخواه
  • معرفی و کاربرد ابزارهای Protect Sheet و Protect Workbook در اکسل (قفل گذاری صفحات و فایل های اکسل)
   • پنهان کردن فرمول ها در صفحه گسترده اکسل
   • ضعف Protect Sheet چیست؟
  • معرفی توابع پرکاربرد نرم افزار اکسل
   • معرفی و کاربرد تابع SUM در اکسل
   • معرفی و کاربرد تابع SUMIF در اکسل
   • معرفی و کاربرد تابع SUMIFS در اکسل
   • معرفی و کاربرد تابع COUNT در اکسل
   • معرفی و کاربرد تابع COUNTIF در اکسل
   • معرفی و کاربرد تابع COUNTIFS در اکسل
   • معرفی و کاربرد تابع COUNTBLANK در اکسل
   • معرفی و کاربرد تابع COUNTA در اکسل
   • معرفی و کاربرد تابع IF در اکسل
   • معرفی و کاربرد تابع AND در اکسل
   • معرفی و کاربرد تابع OR در اکسل
   • معرفی و کاربرد تابع VLOOKUP در اکسل
   • معرفی و کاربرد تابع HLOOKUP در اکسل
   • معرفی و کاربرد تابع MAX در اکسل
   • معرفی و کاربرد تابع MIN در اکسل
   • معرفی و کاربرد تابع MAXIFS در اکسل
   • معرفی و کاربرد تابع MINIFS در اکسل
   • معرفی و کاربرد تابع LEFT در اکسل
   • معرفی و کاربرد تابع RIGHT در اکسل
   • معرفی و کاربرد تابع MID در اکسل
   • معرفی و کاربرد تابع LEN در اکسل
   • معرفی و کاربرد تابع FIND در اکسل
   • معرفی و کاربرد تابع SEARCH در اکسل
   • معرفی و کاربرد تابع REPLACE در اکسل
   • معرفی و کاربرد تابع SUBSTITUTE در اکسل
   • معرفی و کاربرد تابع TEXTJOIN در اکسل
   • معرفی و کاربرد تابع CONCATENATE در اکسل
   • معرفی و کاربرد تابع CONCAT در اکسل
   • معرفی و کاربرد تابع MATCH در اکسل
   • معرفی و کاربرد تابع INDEX در اکسل
   • ترکیب توابع MATCH , INDEX در اکسل
  • معرفی و کاربرد گروه ابزار Clipboard
   • معرفی و کاربرد ابزار Copy همراه با کلیدمیانبر و ترفند طلایی
   • معرفی و کاربرد ابزار Cut همراه با کلیدمیانبر و ترفند طلایی
   • معرفی و کاربرد ابزار Paste همراه با یکایک دستورات PasteSpecial
   • انجام محاسبات جمع ،تفریق ،ضرب و تقسیم بدون فرمول نویسی توسط PasteSpecial
  • معرفی و کاربرد ابزار مرتب سازی(Sort) در اکسل
   • آموزش مرتب سازی بصورت صعودی و نزولی
   • آموزش مرتب سازی بصورت افقی و عمودی
   • آموزش ابزار Custom Sort (مرتب سازی سفارشی)
    • مرتب سازی چند سطحی
    • مرتب سازی افقی و عمودی
    • مرتب سازی براساس حروف بزرگ و کوچک
   • آشنایی با قابلیت Autofill در اکسل
    • تعریف لیست سفارشی (Custom Lists)
   • آموزش ابزارهای Filter و Advanced Filter در اکسل
    • همراه با ترفندی مرتبط و کاربردی
   • آموزش گروه ابزار Outline در اکسل
    • کاربرد ابزارهای Group و Auto Outline
    • کاربرد ابزارهای Ungroup و Clear Outline
    • کاربرد ابزار Subtotal در اکسل
  • معرفی و کاربرد گروه ابزار Formula Auditing از سربرگ Formulas
   • معرفی و کاربرد Trace Precedents
   • معرفی و کاربرد Trace Dependents
   • معرفی و کاربرد Remove Arrows
   • معرفی و کاربرد Show Formulas
   • معرفی و کاربرد Error Checking
   • معرفی و کاربرد Evaluate Formula
   • معرفی و کاربرد Watch Window
  • معرفی و کاربرد یکایک ابزارهای Calculation
   • Calculate Now
   • Calculate Sheet
   • Calculation Options
    • گزینه Automatic
    • گزینه Manual
   • آشنایی با خطاهای رایج در اکسل
    • علل وقوع خطا از نوع ####
    • علل وقوع خطا از نوع #NUM!
    • علل وقوع خطا از نوع #DIV/0!
    • علل وقوع خطا از نوع #NULL!
    • علل وقوع خطا از نوع #N/A
    • علل وقوع خطا از نوع #NAME?
    • علل وقوع خطا از نوع #REF!
    • علل وقوع خطا از نوع #VALUE!
  • معرفی یکایک ابزارهای کاربردی What-If-Analysis
   • معرفی و کاربرد ابزار Goal Seek در اکسل
   • معرفی و کاربرد ابزار Scenario Manager در اکسل
   • معرفی و کاربرد ابزار Data Table در اکسل
  • معرفی و کاربرد ابزار Consolidate در اکسل
  • معرفی و کاربرد یکایک ابزارهای سربرگ View در اکسل
   • معرفی و کاربرد گروه ابزار Workbook Views
    • حالت نمایش Normal
    • حالت نمایش Page Break Preview
    • حالت نمایش Page Layout
    • تعریف حالت نمایش اختصاصی Custom Views
   • معرفی و کاربرد یکایک گزینه های بخش Show
    • گزینه Formula Bar
    • گزینه Gridlines
    • گزینه Headings
   • معرفی و کاربرد یکایک ابزارهای گروه ابزار Zoom
   • معرفی و کاربرد گروه ابزار Window از سربرگ View
    • کاربرد New Window
    • کاربرد Arrange All
    • کاربرد Freeze Panes
    • کاربرد Split
    • کاربرد Hide
    • کاربرد Unhide
    • نحوه مقایسه دو Workbook توسط View Side by Side
    • کاربرد Synchronous Scrolling در مقایسه
    • کاربرد Reset Window Position در مقایسه
    • کاربرد Switch Windows
  • آموزش آدرس دهی نسبی(Relative) و مطلق (absolute) در اکسل
  • آموزش فرمت‌سفارشی در اکسل
   • آموزش یکایک فرمت های اکسل
    • General فرمت پیشفرض سلول‌ها و فاقد هرگونه تنظیمات خاص می‌باشد.
    • Number فرمت اعداد می‌باشد که بصورت پیشفرض از دو رقم اعشار پشتیبانی می‌کند.
    • Currency بیانگر یکای پول(ریال، دلار و ..) می‌باشد.
    • Accounting نیز همانند فرمت Currency بیانگر یکای پول(ریال، دلار و ..) می‌باشد.
    • Short Date نمایش تاریخ بصورت ۱۱/۲۳/۲۰۲۱.
    • Long Date نمایش تاریخ بصورت Wednesday,November 24 , 2021 همراه با روز، ماه و سال.
    • Time نمایش اعداد بصورت زمان ۱۷:۲۵:۰۰.
    • Percentage نمایش اعداد بصورت درصد (%).
    • Fraction نمایش اعداد بصورت کسر (۱/۲).
    • Scientific نمایش اعداد بصورت نماد علمی جهت خلاصه‌نویسی تعداد صفر.
    • Text نمایش ۰ ابتدای اعداد (همانند صفر ابتدای کدملی، شماره تماس و ..)
   • آموزش کارکترهای ویژه تعریف فرمت سفارشی در اکسل
    • کارکتر ۰ نماد و جایگاه یک عدد در فرمت بندی اکسل است.
    • کارکتر # نماد و جایگاه یک عدد در فرمت بندی اکسل است که از صفرهای بی ارزش پشتیبانی نمی‌کند.
    • کارکتر , در فرمت سفارشی وظیفه تفکیک و جداکننده اعداد بصورت هزارگان را دارد.
    • کارکتر ؟ نماد و جایگاه رزرو یک عدد در فرمت بندی اکسل می‌باشد.
    • کارکتر * نماد تکرار در فرمت بندی اکسل می‌باشد.
    • کارکتر _ نماد ایجاد فضای خالی در فرمت بندی اکسل می‌باشد.
    • کارکتر @ نماد حروف در فرمت بندی اکسل می‌باشد.

  محتوای بسته آموزشی صفر تا صد اکسل

  • ویدیو جلسات آموزشی (فرمت MP4)
   • + آموزش‌های ویدیویی مکمل جلسات ( فرمت MP4)
  • جزوه کمک آموزشی جلسات (فرمت PDF)
  • فایل تمرینی جلسات (فرمت xlsx)

فیلترها

موضوعات
قیمت - slider
459000 تومان459000 تومان
سطح آموزش
نوع آموزش
نوع مدرک
محل آموزش
+ موارد بیشتر
زمان آموزش