0
موضوعات
قیمت - slider
6165000 تومان6165000 تومان
سطح آموزش
نوع آموزش
نوع مدرک
محل آموزش
+ موارد بیشتر
زمان آموزش

تحلیل بنیادی سهام شامل موارد زیر است:

۱- تحلیل سهام با استفاده از داده‌های گذشته‌نگر و همچنین آینده‌نگر
۲- ارزش‌سنجی سهام شرکت‌ها
۳- تحلیل عملکرد مالی
۴- ارزیابی مدیریت و تصمیمات هیئت مدیره
۵- تحلیل نسبت‌های مالی

ارزش‌سنجی سهام شرکت‌ها به روش‌های زیر انجام می‌شود:

۱- تنزیل جریان نقدی DCF
۲- مقایسه ضرایب قیمتی
۳- ارزش خالص دارایی‌ها NAV

کیفیت مدیریت را می‌توان با روش‌های مختلفی سنجید:

۱- تحلیل جلسات مجمع عمومی
۲- بررسی گزارش‌های مدیریتی
۳- تغییرات مالکیت سهام مدیران و معاملات افراد موثر (Insiders)

فیلترها

موضوعات
قیمت - slider
6165000 تومان6165000 تومان
سطح آموزش
نوع آموزش
نوع مدرک
محل آموزش
+ موارد بیشتر
زمان آموزش